Protonová léčba

Věděli jste, že ročně je v České republice diagnostikováno 80.000 případů rakoviny a 30.000 jí podléhá? Věděli jste, že ozařování je v zahraničí jedním z nejpoužívanějších způsobů léčby této nemoci a v Čechách se používá jen v 30%? Informuje Vás lékař o všech současných možnostech léčby a případných nežádoucích účincích? Česká republika má dnes k dispozici nejúčinnější a nejbezpečnější léčbu v protonovém centru. Co je vlastně protonová léčba?

S nádorovými onemocněními můžeme bojovat třemi způsoby, které se také v určitých případech mohou kombinovat. Je to ozařování (radioterapie), chirurgie a chemoterapie. Jedním z klíčových nástrojů v tomto boji je ozařování. Ve vyspělých zemí se ozařuje až 60% nemocných u nás se jedná o třetinu. Protony naši odborníci doporučují pro 4 000 z nich, což je více než je schopno jedno protonové centrum za rok přijmout.

Cílem lékařů je dopravit do nádoru co největší dávku záření, protože obecně platí, že čím větší dávka záření v co nejkratší době zničí to, co potřebujeme a to jest nádorové ložisko. Má to ale jeden háček, jak dostat do nádoru potřebnou dávku záření a nepoškodit zdravé tkáně, ty které obklopují nádor. Radiační onkologové si proto oddechli poté, co byla před 60 lety v USA vyvinuta technologie protonové léčby. Co vlastně tato technologie ve srovnání s konvenční neboli fotonovou radioterapií umí?

konvenční ozařování
Konvenční ozařování

Konvenční (fotonová) radioterapie má tu nevýhodu, že při průchodu tělem předává největší dávku záření tam, kde nechceme, tj. při vstupu do tkáně. S hloubkou tato dávka klesá. Ozáříme tedy vyšší dávkou zdravé tkáně před nádorem, střední dávkou nádor a následně vše co je ve směru záření za nádorem.

Ozářením zdravých tkání nám vznikají vedlejší účinky, které mají vliv na celkový stav, kvalitu života a s tím možnosti na uzdravení. Z výše uvedeného nemůžeme tedy v určitých případech použít vysoké dávky potřebné pro zničení nádoru, jelikož jsme limitováni hranicemi záření, které nesmíme překročit na zdravé tkáně (orgány) v okolí nádoru.

 

protonové ozařování
Protonové záření

Protony mají oproti fotonům řadu fyzikálních výhod. Tyto kladně nabité částice, které při vstupu do těla na své cestě do nádoru předávají zdravým tkáním minimální dávku záření a můžeme je zastavit v jakékoliv části těla s milimetrovou přesností. To je v našem případě nádor. Při zastavení protony uvolní vysokou energii, která ničí nádorové buňky a ty zdravé za nádorem nezasáhne. Díky našim nejmodernějším technologiím (aktivní skenování) můžeme ozařovat složité tvary nádorů v těle, jako když je vymalujete vrstvu po vrstvě pastelkou.

Bezpečné dodání vysoké dávky do nádoru nám otevírá nové možnosti léčby zářením u dosud obtížně léčitelných nemocí, zkracuje dobu léčby, zvyšuje možnost na jejich vyléčení a zachovává vysokou kvalitu života.

 

Nemyslíte, že je na čase, aby zdravotní pojišťovny hradily kvalitní a moderní léčbu? Vojenská zdravotní pojišťovna hradí svým klientům léčbu i veškerá diagnostická vyšetření v pražském centru.

ptc


© 2013 Vašejistota.cz

Všechna práva vyhrazena