O Vojenské zdravotní pojišťovně

vozpVojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje lékařskou péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních (např. Ústřední vojenská nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Vojenský rehabilitační ústav Slapy, Fakultní nemocnice Na Homolce a dnes i Protonové centrum v Praze) a lázeňských ústavech. Zaručuje seriózní jednání s pojištěnci, lékaři a pečuje o své pojištěnce prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě v celé České republice.

Vojenská zdravotní pojišťovna je silnou a stabilní společností, která vždy dokázala zajistit dostatečné množství prostředků na léčbu svých klientů. VoZP ČR tak otevírá nové možnosti léčby pro příslušníky Armády České republiky, účastníky zahraničních misí, ale také pro své dospělé i dětské klienty z řad široké veřejnosti. VoZP ČR dnes hradí také pokrokovou léčbu nádorových onemocnění – ze strany pojišťovny jde o další krok ke zvýšení efektivity hospodaření v rámci vybraných diagnóz a rozšíření možností poskytování zdravotní péče za smluvně garantovaných výhodných podmínek a zvýšení bezpečnosti léčebných postupů a komfortu pro vlastní pojištěnce.

DESET DŮVODŮ proč se pojistit u Vojenské zdravotní pojišťovny ČR:

  1. Je to zdravotní pojišťovna s 20ti letou zkušeností s téměř 700 tisíci pojištěnci.

  2. Je ekonomickou silnou a stabilní institucí, která poskytuje dostatek finančních prostředků na kvalitní a efektivní prevenci, diagnostiku a léčbu.

  3. Zabezpečuje zdravotní péči prostřednictvím 25 000 smluvních poskytovatelů zdravotní péče.

  4. Dbá na kvalitu smluvních zdravotnických zařízení, proto je důsledně vybírá a pravidelně hodnotí.

  5. Proplácí náročné vyšetření, unikátní zákroky a drahé léky, mimořádně zabezpečuje finančně náročnou péči a vyšetření i v zahraničí.

  6. Zabezpečuje nadstandardní produkty, služby a výhody pro celé rodiny prostřednictvím svých smluvních partnerů.

  7. Dbá na to, aby měli pojištěnci co nejkratší čekací lhůty na operace a aby se dodržovalo pořadí v pořadníku. Navíc má smlouvy s předními klinikami a nemocnicemi, které poskytují moderní a komfortní jednodenní ambulantní péči.

  8. Je dostupná v rámci sítě 16 kontaktních míst a bude je dále rozšiřovat po celé České republice.

  9. V rámci preventivní zdravotní péče poskytuje pojištěncům rozsáhlé možnosti.

  10. Bonifikuje své pojištěnce ve Věrnostním klubu.

VOZP


© 2013 Vašejistota.cz

Všechna práva vyhrazena