Jak postupovat ve změně Vaší zdravotní pojišťovny?

Je to zcela jednoduché.

Pojištěncem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (stejně jako u ostatních zdravotních pojišťoven) se mohou stát všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte.

Pokud dosud nejste pojištěnci VoZP ČR a chtěli byste se jimi stát, je nutné vyplnit a odeslat tyto dva formuláře:

 • Přihláška pojištěnce – stáhnout formulář ve formátu DOC nebo PDF.
  Stáhnout poučení k formuláři ve formátu DOC nebo PDF.
 • Evidenční list pojištěnce – stáhnout formulář ve formátu PDF.
  Stáhnout poučení k formuláři ve formátu DOC nebo PDF.

Po vyplnění obou formulářů je prosím zašlete jedním z níže uvedených způsobů na  Ústředí VoZP ČR, prostřednictvím Ústředí Vám pak budou vyřízeny veškeré náležitosti související s přihlášením k naší pojišťovně.

Formuláře můžete zaslat:

 • mailem na podatelnu Ústředí VoZP ČR: posta@vozp.cz
 • do datové schránky:  p3aaext

nebo:

 • v písemné formě prostřednictvím České pošty, nebo podat osobně na adresu:      
 • VoZP ČR – Ústředí
 • Odbor zdravotní politiky – Odd. revizních činností
 • Drahobejlova 1404/4
 • 190 03 Praha 9

 

Chcete zvolit to nejlepší pro život? Chcete mít jistotu moderní zdravotní péče?  Rozhodněte se správně !

jak

© 2013 Vašejistota.cz

Všechna práva vyhrazena