Hrazená péče

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR) podepsala s pražským protonovým centrem jako první česká zdravotní pojišťovna dlouhodobou smlouvu.

Pojištěnci VoZP ČR tak mají nárok na:

-         Úhradu potřebných vyšetření pomocí všech dostupných zobrazovacích metod – CT, MR i PET/CT

-         Léčbu všech typů nádorů, u kterých protonová terapie dosahuje lepších výsledků a je doporučena odbornými lékaři

K hlavním přednostem protonové léčby u těchto diagnóz patří:

 • Snížení dávky záření na okolní zdravé orgány a tkáně – vyšší bezpečnost
 • Méně nežádoucích zdravotních účinků po léčbě
 • Dodání vyšší dávky do nádoru a s tím související vyšší účinnost léčby
 • Vyšší šance na úplné vyléčení i u velmi komplikovaných diagnóz
 • Léčba probíhá ambulantně a zásadně neomezuje váš osobní ani pracovní život a nesnižuje kvalitu života.

Jedná se zejména o tyto diagnózy:

 • Dětské nádory

Ozáření páteře u dětských pacientů může způsobit její výrazné zkrácení a nižší vzrůst. Již dnes dětští onkologové doporučují takto léčit 80 % všech dětí, které mají být ozařovány. V Čechách tedy protonovou léčbu potřebuje každý rok minimálně 100 dětí.  Dětský program je stěžení i pro pražské protonové centrum.

 • Nádory mozku a baze lební

Mozek je nejsložitější a současně nejdůležitější orgán lidského těla. Ozařování nádorů mozku proto patří k nejobtížnějším a nejrizikovějším, neboť hrozí poškození citlivých struktur mozku, očí, očních nervů a sluchu. Oproti konvenční radioterapii snižuje protonová léčba zátěž na okolní tkáně až o polovinu a umožňuje maximálně zachovat kvalitu zraku, sluchu, intelektuálních a endokrinních funkcí.

 • Nádory hlavy a krku

Po klasickém ozařování nádorů hlavy a krku může dojít ke ztrátě zraku, poškození sluchu či funkce slinných žláz, takže pacienti bývají odkázáni na tekutou stravu. K bezpečnému a úspěšnému vyléčení je nutné aplikovat ještě vyšší dávku než v případě mozkových nádorů. Vyšší dávka však opět zvyšuje riziko poškození okolních tkání. Pouze protonové vysoké dávky umožní bezpečně zvýšit šanci na vyléčení pacienta. 

 • Karcinom plic

Protonová léčba dává až 95% šanci na ústup onemocnění u nádorů plic iniciálního stádia. Oproti klasickému záření umožňuje protonová léčba dodat potřebnou dávku pouze do nádoru. Okolní tkáně jsou opět ozářeny daleko méně, což přináší možnost zvýšit dávku do nádoru a tak zkrátit celkovou dobu léčby. A to vše s mnohem nižším rizikem dýchacích či jiných obtíží.

 • Karcinom prostaty

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů. Lze jej léčit chirurgicky, klasickou radioterapií nebo vnitřním ozařováním (brachyterapie). Chirurgické odstranění nádoru je sice nejlevnější možností, ale sdělil Vám lékař, že po něm u 30 – 40% pacientů dochází k návratu nádoru, a že často následuje dvouměsíční ozařování, po kterém budou velmi pravděpodobně trpět impotencí a potížemi s pomočováním? Proč mají dnes pacienti dobrovolně nosit plenky, když existuje varianta bezpečnější léčby? Protonová terapie nabízí účinnou léčbu nádorů prostaty se zachováním plné kvality života.
Oproti konvenční radioterapii zatěžuje okolní tkáně o více než polovinu méně a tím také snižuje riziko uvedených komplikací. Co je však hlavní – léčba je účinnější, probíhá rychleji a neomezuje nijak Váš životní styl.

 • Nádory zažívacího traktu

Přes všechny metody, které máme k dispozici, se ani dnes často nedaří nemoc úspěšně vyléčit, ale pouze zpomalit její průběh. V léčbě nádorů jícnu, slinivky břišní, jater a žlučových cest se uplatňuje ozařování. Konvenční fotonové ozařování má však zásadní zábrany v riziku akutního i chronického postižení ledvin, míchy, střeva, případně zbytku jater. Odhadované roční počty nemocných, kteří by měli prospěch z protonového ozařování: nádory jícnu 40 – 50 (8% všech nově diagnostikovaných nemocných), nádory slinivky břišní 100 (5% všech nově diagnostikovaných nemocných), primární nádory jater 50 (12% všech nově diagnostikovaných nemocných).

 • Nádory lymfatické tkáně

Nádorů lymfatické tkáně je celá řada, obecně je dělíme na Hodgkinovy a ne-Hodgkinovy lymfomy. Léčba ozařováním se často používá jako doplněk, v některých případech má však léčba zářením hlavní roli. Běžné ozařování je vždy spojeno s ozářením zdravé tkáně a z něj plynoucích nežádoucích účinků. Vážnější důsledky ozařování však přicházejí měsíce i roky po ukončení léčby a projevují se poškozením zdravé funkce srdce, plic, štítné žlázy či vznikem sekundárních nádorů. Protonové ozařování dokáže lépe ozářit nádor a vyhnout se zdravé tkáni.

Průběh léčby

Do centra docházíte na pravidelné léčebné návštěvy po dobu dvou až pěti týdnů, v závislosti na stadiu onemocnění. Samotná aplikace protonového záření trvá do jedné minuty, celková léčebná návštěva včetně přípravy nepřesahuje 45 minut. Většina pacientů nemusí během léčby nijak omezovat svůj životní styl, běžně vykonává svou profesi či sportovní aktivity.

Přínos protonové léčby je značný a pacienti se jí budou čím dál více dožadovat, neboť umožňuje léčit obtížné diagnózy, zkracuje celkovou dobu léčby, zvyšuje šanci na úplné vyléčení a nabízí pacientům vysokou kvalitu života.

Více o jednotlivých typech onemocnění najdete níže!

Co léčíme?


© 2013 Vašejistota.cz

Všechna práva vyhrazena